Keystone logo

آزمون

آزمون‌ها و آزمون‌های دانش‌آموزی که مشخص می‌کند آیا دانش‌آموزان واجد شرایط برای انواع مقاطع تحصیلی هستند، بنابراین بسیار مهم است که دانش‌آموزان و دانش‌آموزان آینده‌نگر با قالب و الزامات آزمون‌های مختلف آشنا شوند و برای آن‌ها به سختی مطالعه کنند تا بتوانند به برنامه مورد نظر خود راه یابند. دانشگاه

  • logo
    Magoosh آماده سازی آنلاین آزمون SAT را فراهم می کند که مطالعه برای آزمون های استاندارد را در دسترس، مؤثر و لذت بخش می کند. دانش‌آموزان می‌توانند در هر زمان و در هر مکان از رایانه یا تلفن مطالعه کنند، و ماگوش کسری از هزینه کلاس‌ها یا معلمان است — اما با نتایج مشابه یا بهتر.