Keystone logo
Virginia University of Integrative Medicine برنامه دکترای حرفه ای در پزشکی شرقی (DOM)
Virginia University of Integrative Medicine

برنامه دکترای حرفه ای در پزشکی شرقی (DOM)

Fairfax, آمریکا

Request duration

زبان انگلیسی

Request pace

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

Request study format

مقدمه

طول دوره دکترای حرفه ای در پزشکی شرقی شرقی در برنامه طب سوزنی چهار (4) سال تحصیلی است. این برنامه شامل سه (3) سال مطالعه پایه در برنامه MSOM و مطالعات اضافی دوره های پیشرفته است. PD در طب شرقی از 2122 ساعت آموزشی / آزمایشگاهی و 1110 ساعت آموزش بالینی تشکیل شده است.

یک دانشجو باید شرایط مدرک را داشته باشد ، همانطور که در کاتالوگ موجود در زمان ثبت نام در Virginia University of Integrative Medicine به عنوان دانشجوی برنامه مدرک مشخص شده است ، مگر اینکه دانش آموز برنامه خود را قطع کند. تأمین نیازهای برنامه همانطور که در کاتالوگ مشخص شده از زمان ورود مجدد دانشجو به عنوان دانشجو ، ممکن است ضروری باشد.

درباره مدرسه

سوالات