Keystone logo
University of Wisconsin-Madison

University of Wisconsin-Madison

University of Wisconsin-Madison

مقدمه

دانشکده داروسازی دانشگاه ویسکانسین – مدیسون ، یک رهبر جهانی در زمینه آموزش دارو ، تحقیقات ، خدمات و توسعه حرفه ای ، بیش از 135 سال بهترین داروسازان و دانشمندان جهان را آموزش داده است.

برنامه درسی در حال تکامل ما ، نوآوری آموزشی برنده جایزه و تعهد به یادگیری عملی ، دانش آموزان ما را به رهبران آینده مراقبت های بهداشتی تبدیل می کند. برنامه های ما مبتنی بر جدیدترین علوم پزشکی ، دارویی ، اجتماعی و بالینی و مهارت های بالینی عملی برای پیشبرد سلامت انسان و مراقبت از بیمار برای جمعیت های مختلف است.

با الهام از ایده ویسکانسین ، دانشکده مشهور و آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی پیشگام دانشکده داروسازی با یک مأموریت واحد متحد می شوند: ارتقا the سلامت و کیفیت زندگی مردم در ویسکانسین و سراسر جهان.

مکان ها

مکان ها
  • Madison, آمریکا

سوالات