Keystone logo
University of Texas برنامه MD
University of Texas

برنامه MD

Houston, آمریکا

Request duration

زبان انگلیسی

Request pace

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

Request study format

مقدمه

دفتر برنامه های آموزشی (OEP) نظارت و مدیریت عمومی را برای کلیه جنبه های برنامه درسی آموزش پزشکی دوره کارشناسی فراهم می کند.

این شامل پشتیبانی از کمیته برنامه درسی و کمیته های فرعی وابسته به آن ، اجرای چندین دوره بین دپارتمانی و انتخابی بالینی سال چهارم ، مدیریت برنامه استاندارد بیمار و اجرای آزمون جامع صلاحیت بالینی در پایان سال سوم و همچنین چندین برنامه دانشجویی است. ، از جمله Pre-Entry ، برنامه تابستانی تحقیق و برنامه Scholarly Concentrations. OEP نتایج عملکرد دانش آموزان را برای اندازه گیری کارآیی برنامه درسی ، از جمله عملکرد دانش آموزان در امتحانات ملی و عملکرد در برنامه های آموزشی اقامت ، نظارت می کند.

درباره مدرسه

سوالات