Keystone logo
University of Portsmouth BSc (Hons) ورزش و علوم ورزشی

کارشناسی علوم و مهندسی in

BSc (Hons) ورزش و علوم ورزشی University of Portsmouth

University of Portsmouth

مقدمه

پذیرش ها

امکانات

توصیفات دانشجویی

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

درباره مدرسه

سوالات