Keystone logo
University of Padova مراقبت از حیوانات
University of Padova

مراقبت از حیوانات

3 Years

زبان انگلیسی

تمام وقت

Request application deadline

01 Oct 2024

EUR ۲٬۷۰۰

در محوطه دانشگاه

مقدمه

مراقبت از حیوانات

مدرک لیسانس یک مسیر آموزشی منحصر به فرد را ارائه می دهد که هدف آن افرادی است که مراقبت حرفه ای از حیوانات و محافظت از رفاه آنها را هدف قرار می دهند. این برنامه دانش، مهارت ها و شایستگی هایی را برای توسعه منابع انسانی واجد شرایط متخصص در مراقبت از حیوانات، دامپروری و رفاه ارائه می دهد که قادر به فعالیت در زمینه های مختلف بین المللی هستند. تجارب میدانی چند رشته ای، از جمله بازدید از پارک های جانورشناسی، مراکز توانبخشی، امکانات تحقیقاتی، سازماندهی می شود تا دانش آموزان را با فعالیت عملی آشنا کند.

شهریه برنامه

درباره مدرسه

سوالات