Keystone logo
University of Missouri - Kansas City School of Medicine

University of Missouri - Kansas City School of Medicine

University of Missouri - Kansas City School of Medicine

مقدمه

دانشگاه میسوری برای تأمین نیازهای بهداشتی میسوری و کشور در سال 1971 یک دانشکده پزشکی در کانزاس سیتی افتتاح کرد. با استفاده از یک رویکرد جایگزین برای آموزش پزشکی از مدرسه چهار ساله سنتی ، دانشکده پزشکی UMKC دانش آموزان را برای برنامه کارشناسی ترکیبی / دکترای پزشکی به طور مستقیم خارج از دبیرستان می پذیرد ، که به دانش آموزان اجازه می دهد در شش سال با پزشکی خود فارغ التحصیل شوند درجه.

برنامه درسی ابتکاری دانشکده تجربه مراقبت از بیمار را در اوایل و مداوم فراهم می کند و به طور کامل هنرهای لیبرال / علوم انسانی ، علوم پایه و پزشکی بالینی را ادغام می کند. محیط یادگیری بر رقابت تأکید نمی کند و یادگیری را از طریق تعامل نزدیک دانشکده و دانشجو و مشارکت دانشجویان تشویق می کند.

مکان ها

  • Kansas City

    Holmes Street,2411, 64108, Kansas City

    سوالات