Keystone logo
University of Minnesota School of Public Health

University of Minnesota School of Public Health

University of Minnesota School of Public Health

مقدمه

دنیایی را تصور کنید که در آن هر فرد در هر جامعه ای فرصت زندگی سالم را داشته باشد.

این امکان باعث می شود هیئت علمی ، کارکنان ، دانشجویان و شرکای ما مسیرهای جدیدی را کشف کنند ، به دنبال جایگزین ها باشند ، بیشتر تلاش کنند و راه حل های مبتکرانه ای در تعهد خود برای تبدیل سلامت به حق بشر ایجاد کنند.

به عنوان یکی از مدارس برتر بهداشت عمومی در جهان ، ما برخی از م leadersثرترین رهبران در این زمینه را آماده می کنیم و دانش ، بخش ها ، جوامع و سیاست گذاران بهداشتی برای تصمیم گیری در مورد سلامت جمعیت را در اختیار آنها قرار می دهیم.

مکان ها

  • Minneapolis

    Minneapolis, آمریکا

    سوالات