Keystone logo
University of Miami Miller

University of Miami Miller

University of Miami Miller

مقدمه

دانشکده پزشکی University of Miami Miller یک موسسه ابتکاری است که به دانشجویان و کارآموزان ما قدرت می دهد زندگی را متحول کنند و آنها را به خدمت به جامعه جهانی ما الهام می دهد.

تحقیق ستون فقرات مکتب ماست. از طریق آن ، ما می توانیم مراقبت های بهداشتی را از طریق یافته های پیشرفته پیش ببریم و با بالاترین کیفیت آموزش را به پزشک-دانشمند فردا ارائه دهیم.

ما می دانیم که فرهنگ نهادی بر نشاط ، اعتماد و شمول دانشکده ، تعادل بین زندگی کاری ، همسویی ارزش ها و برابری تأثیر می گذارد. تحت رهبری دین هنری فورد ، ما محیطی را ایجاد کرده ایم که اعضای هیئت علمی ما از کار خود احساس انرژی می کنند و برای پیشرفت شخصی و حرفه ای حمایت می شوند.

مکان ها

  • Miami

    Northwest 14th Street,1120, 33136, Miami

    سوالات