Keystone logo
University of Lethbridge دکترای فلسفه در مطالعات جمعیتی در سلامت

دکترا in

دکترای فلسفه در مطالعات جمعیتی در سلامت University of Lethbridge

University of Lethbridge

مقدمه

پذیرش ها

نتیجه برنامه

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

درباره مدرسه

سوالات