Keystone logo
University of Central Florida College of Health Professions and Sciences

University of Central Florida College of Health Professions and Sciences

University of Central Florida College of Health Professions and Sciences

مقدمه

رویکرد فعالانه تر برای انتخاب شغل ، فواید بسیاری دارد. کالج حرفه ها و علوم بهداشتی یک برنامه درسی و برنامه دارد که به شما کمک می کند فرصت بعدی خود را بدست آورید.

سیستم های مراقبت های بهداشتی در سرتاسر جهان به متخصصان تحصیل کرده نیاز دارند تا رویکردهای نوآورانه ای را برای ارتقا the سلامتی و رفاه جمعیت با نیازهای متنوع ایجاد کنند. از طریق برنامه های شناخته شده ملی ما ، مهارت های تقاضای خود را از طریق تجربیات عملی و تحقیقات به رهبری هیئت علمی محترم توسعه می دهید. و با داشتن مدرک تحصیلی ، شما با یک شغل پاداش آور در پیشگیری ، تشخیص یا درمان در بیمارستان ها ، مراکز مراقبت های تخصصی جامعه ، مدارس و آژانس های غیرانتفاعی و خدمات اجتماعی نقش مهمی خواهید داشت.

مکان ها

  • Orlando

    4000 Central Florida Blvd., 32816, Orlando

    سوالات