Keystone logo
University of California Davis School of Medicine

University of California Davis School of Medicine

University of California Davis School of Medicine

مقدمه

دانشکده پزشکی UC Davis در میان دانشکده های پزشکی برجسته کشور قرار دارد ، یکی از آنها متعهد به ارائه بهترین ها در تجربیات آموزشی دانشجو محور است. مدرسه ما شامل گروه متنوعی از دانشجویان پزشکی و تحصیلات تکمیلی است که با راهنمایی دانشکده ای به بهبود زندگی و تحول سلامت برای همه هدایت می شوند.

به عنوان بخشی از UC Davis Health ، دانشکده پزشکی به آموزش نیروی کار مراقبت های بهداشتی کشور و آماده سازی آنها برای تبدیل شدن به رهبران آینده بهداشت برای جوامع ما کمک می کند.

مکان ها

  • Sacramento

    X Street,4610, 95817, Sacramento

    سوالات