Keystone logo
University of Bologna استادیار بیوتکنولوژی پزشکی

کارشناسی ارشد in

استادیار بیوتکنولوژی پزشکی

University of Bologna

University of Bologna

اطلاعات کلیدی


موقعیت پردیس

Bologna, ایتالیا

زبان های خارجی

زبان انگلیسی

قالب مطالعه

در محوطه دانشگاه

مدت زمان

2 سال ها

سرعت

تمام وقت

شهریه

درخواست اطلاعات

آخرین مهلت تقاضا

درخواست اطلاعات

زودترین تاریخ شروع

درخواست اطلاعات

* همه دانشجویان بر اساس درآمد خانواده خود شهریه می پردازند

از روزهای باز مجازی ما مطلع باشید

پذیرش ها

مقدمه

شهریه برنامه

بورسیه و بودجه

درباره مدرسه

سوالات