Keystone logo
University Of Béjaïa دارو
University Of Béjaïa

دارو

Béjaïa, الجزایر

Request duration

زبان انگلیسی, فرانسه

Request pace

Request application deadline

Sep 2023

Request tuition fees

Request study format

مقدمه

با سیستم سالانه جبرانی که در دو جلسه تشکیل می شود: جلسه عادی ژوئن و جلسه اصلاحیه در سپتامبر.

-هر ماژول شامل:

- کارآموزی در بیمارستان: هر روز صبح در خدمات بیمارستان مورد تأیید CP

-گارد اضطراری

-آموزش نظری (بعد از ظهر)

Orqanes آموزشی:

- کمیته آموزشی ماژول: برنامه ریزی معلمان و ارزیابی های سال را در تصمیم گیری های آموزشی تضمین می کند.

کمیته هماهنگی آموزشی: از روسای جمهور رایانه های شخصی تشکیل شده است

درباره مدرسه

سوالات