Keystone logo
University of Missouri

University of Missouri

University of Missouri

مقدمه

به عنوان اولین دانشکده پزشکی که در غرب رودخانه می سی سی پی پشتیبانی می شود ، دانشکده پزشکی University of Missouri بیش از 170 سال بهداشت ، آموزش و تحقیقات را بهبود بخشیده است.

پزشکان University of Missouri بیش از هر دانشگاه دیگری مدرک پزشکی خود را از University of Missouri میسوری دریافت کردند. بیش از 680 پزشک دانشکده و دانشکده دانشکده پزشکی بیش از 1000 دانشجوی پزشکی ، دستیار ، همراه و دیگر افرادی را که به دنبال مدرک پیشرفته هستند و همچنین بیش از 1000 دانشجوی کارشناسی را در هر ترم آموزش می دهند.

محققان ما بر کشف های نجات دهنده که بیشترین مشکلات بهداشتی را برطرف می کنند تمرکز دارند. این مدرسه در مناطقی مانند پزشکی خانواده و جامعه ، مراقبت های اولیه ، داروسازی و فیزیولوژی و مدیریت بهداشت و انفورماتیک دارای رتبه ملی است.

مکان ها

  • Columbia

    Columbia, آمریکا

    سوالات