Keystone logo
Tufts University - School of Engineering گواهی فاکتورهای انسانی در دستگاه ها و سیستم های پزشکی
Tufts University - School of Engineering

گواهی فاکتورهای انسانی در دستگاه ها و سیستم های پزشکی

1 Years

زبان انگلیسی

تمام وقت

02 Aug 2024

Sep 2024

USD ۱٬۷۳۰ / per credit *

در محوطه دانشگاه

* در هر اعتبار

مقدمه

در این برنامه گواهی، دانش آموزان دانش و مهارت های لازم را برای برآورده ساختن نیاز تقاضا برای متخصصان آموزش دیده در زمینه مهندسی عوامل انسان، که در طراحی و ارزیابی سیستم های بهداشتی و پزشکی و تکنولوژی کار می کنند، توسعه خواهند داد.

پذیرش ها

برنامه درسی

درباره مدرسه

سوالات