Keystone logo
Trocaire College

Trocaire College

Trocaire College

مقدمه

Trocaire College ، یک کالج کاتولیک خصوصی و شغلی گرا ، با روحیه خواهران رحمت ، تلاش می کند تا دانش آموزان را از طریق آموزش در مشاغل مختلف و هنرهای لیبرال به سمت غنی سازی شخصی ، عزت و ارزشمندی شخصی Trocaire College . Trocaire College با شناخت نیازهای فردی یک گروه دانشجویی متنوع ، یادگیری و توسعه زندگی را در یک محیط جامعه محور فراهم می کند. Trocaire College دانش آموزان را برای خدمات در جامعه جهانی آماده می کند.

مکان ها

مکان ها
  • Buffalo

    Choate Avenue,360, 14220, Buffalo

    سوالات