Keystone logo
The Southern College Of Optometry

The Southern College Of Optometry

The Southern College Of Optometry

مقدمه

کالج بینایی بینایی سنجی معتقد است که بخشی از موفقیت ما مربوط به مقادیری است که ما را راهنمایی می کند زیرا ما دانش آموزان را با آموزش و تعلیماتی که برای موفقیت در بینایی سنجی لازم دارند ، ارائه می دهیم. ما با ارائه بهترین مراقبت از چشم و بینایی به بیماران جامعه بیشتری بهره مند می شویم.

ما در تمام کارهایی که انجام می دهیم از برتری برخوردار هستیم. ما متولیان ابتکاری ، کارآمد و خوب منابع خود هستیم. ما در جذب دانش آموزان و کارکنان با صلاحیت و ارائه مراقبت از بیماران با کیفیت بالا به نتایج مثبتی می رسیم.

مکان ها

  • Memphis

    Madison Avenue,1245, 38104, Memphis

    سوالات