Keystone logo
© Eva Dang
The Royal College of Ophthalmologists

The Royal College of Ophthalmologists

The Royal College of Ophthalmologists

مقدمه

The Royal College of Ophthalmologists معتقد است که همه باید به مراقبت از چشم با کیفیت بالا دسترسی داشته باشند. ما با استفاده از استانداردهایی در آموزش ، آموزش و ارزیابی چشم پزشکان ، در عمل چشم پزشکی برتری داریم. حمایت از ارتقا of تحقیقات و نوآوری در سراسر جامعه چشم پزشکی.

ما تنها نهاد عضویت حرفه ای برای چشم پزشکان واجد شرایط پزشکی و کسانی هستیم که دوره های تخصصی خود را می گذرانند تا چشم پزشک شوند.

مکان ها

  • London

    Stephenson Way,18, NW1 2HD, London

    سوالات