Keystone logo
Swedish Institute College of Health Sciences

Swedish Institute College of Health Sciences

Swedish Institute College of Health Sciences

مقدمه

موسسه سوئد متمرکز بر ارائه آموزش و آموزش با کیفیت برای فارغ التحصیلان است تا اشتیاق خود را دنبال کنند. این مدرسه نه تنها یک پیشگام اولیه ارائه آموزش ماساژ درمانی است ، بلکه همچنین مدافع محوری برای شکل گیری صنعت ماساژ درمانی است که امروزه می شناسیم. در طول تاریخ خود ، انستیتوی سوئد همیشه به ارائه آموزش عملی ، یادگیری نوآورانه و ارائه برنامه هایی که برای تأمین نیازهای بازار طراحی شده اند ، اهتمام خود را حفظ کرده است. این دانشکده هزاران دانش آموز فارغ التحصیل شده است که در بسیاری از حوزه های مراقبت های بهداشتی کار می کنند و به نوبه خود درمان های درمانی و درمانی را برای بی شماری از مشتریان و بیماران در سراسر جهان ارائه داده اند.

مکان ها

  • New York

    West 26th Street,151, 10001, New York

    سوالات