Keystone logo
Mississippi College School of Nursing

Mississippi College School of Nursing

Mississippi College School of Nursing

مقدمه

مأموریت دانشکده پرستاری MC با مأموریت نهادی جهت ارائه تعالی در آموزش پرستار در یک موسسه مسیحی ، آماده سازی عمومی پرستاران برای مشارکت در عمل حرفه ای در محیط های مختلف و تأثیر مثبت بر حرفه پرستاری همسو است. آیه اصلی دانشکده پرستاری MC ایمان و ادغام یادگیری را تأیید می کند: "لطف خداوند ، خدای ما ، بر ما باد. کار دستان ما را برای ما برقرار کن ، بله ، کار دستان ما را برقرار کن. " مزامیر 90:17 (NIV)

مکان ها

مکان ها
  • Box 4037, Clinton, MS 39058, , Clinton

سوالات