Keystone logo
MedQuest College

MedQuest College

MedQuest College

مقدمه

MedQuest College به رسمیت می شناسد که مراقبت های بهداشتی ماهر تأثیر مثبتی بر سلامت عمومی فرد خواهد داشت. هدف ما کمک به دانش آموزان در دستیابی به توانایی های بالقوه خود در این مسیرهای شغلی است. این کالج با کلاس های مدرن و مناطق عملی بالینی ، محیطی حرفه ای برای یادگیری تئوری و فنون تدریس شده توسط اعضای هیئت علمی که سالها تجربه کار در زمینه خود را دارند ، برای دانشجویان فراهم می کند. MedQuest College با فراهم آوردن مستقیم ترین راه برای حرفه ای عالی در مراقبت های بهداشتی زندگی را بهتر می کند. برای دستیابی به این هدف ، دانشجویان به هیئت علمی مجرب و اختصاصی ، یک کارمند اداری آگاه و تجهیزات و ملزومات موجود در یک محیط حرفه ای دسترسی دارند. MedQuest College آموزش با کیفیتی را ارائه می دهد که مربوط به نیازهای فردی دانشجویان است و در نتیجه توانایی آنها را در درک و کسب مهارت در رشته تحصیلی افزایش می دهد.

مکان ها

  • Louisville

    Linn Station Road,10400, 40223, Louisville

    سوالات