Keystone logo
Manhattan Institute Allied Medical Training

Manhattan Institute Allied Medical Training

Manhattan Institute Allied Medical Training

مقدمه

موسسه منهتن سابقه طولانی در زمینه آماده سازی دانش آموزان برای مشاغل مراقبت های بهداشتی موفق دارد ، همچنین دارای یک مرکز عالی هنری با تجهیزات مدرن است - همان موردی را که در کار استفاده خواهید کرد. مدرسان ما دارای مجوز ایالت نیویورک هستند و به دلیل دانش ، تجربه شغلی و توانایی برقراری ارتباط آسان با دانش آموزان ، با دقت انتخاب شده اند.

موسسه منهتن به توانمندسازی افراد با مهارت ، دانش ، آموزش عملی و تجربه مورد نیاز برای یک حرفه موفق در زمینه های در حال رشد و پاداش مراقبت های بهداشتی متحد اختصاص یافته است.

مکان ها

  • New York

    The Manhattan Institute 45 West 34th St, New York, NY 10001 5th floor Between 5th Avenue & Broadway, NY 10001, New York

    سوالات