Keystone logo
Jaume I University (Universitat Jaume I) کارشناسی ارشد توانبخشی روانی اجتماعی در بهداشت روانی جامعه

کارشناسی ارشد in

کارشناسی ارشد توانبخشی روانی اجتماعی در بهداشت روانی جامعه Jaume I University (Universitat Jaume I)

Jaume I University (Universitat Jaume I)

بورسیه ها

فرصت های بورسیه تحصیلی را برای کمک به بودجه مطالعات خود کاوش کنید

مقدمه

درباره مدرسه

سوالات

دوره های مشابه

 • مدرک کارشناسی ارشد در حیوانات پزشکی
  • Barcelona, اسپانیا
  • Madrid, اسپانیا
 • کارشناسی ارشد در درمان بهزیستی عاطفی
  • Barcelona, اسپانیا
  • Madrid, اسپانیا
 • Master in Contextual Therapies
  • Barcelona, اسپانیا
  • Madrid, اسپانیا
  • + 1 بیشتر