Keystone logo
Institute Of Psycho-Structural Balancing

Institute Of Psycho-Structural Balancing

Institute Of Psycho-Structural Balancing

مقدمه

ما بیش از 40 سال است که در بیشتر لس آنجلس بدن سازی و انرژی کار می کنیم. در محیط زندگی خود ، غنی از فرصت کشف و تحول در خود ، ما هر دانش آموز را به بهترین ابزار موجود برای برتری در یک حرفه ماندگار و مثمر ثمر به عنوان یک بدنساز مجهز مجهز می کنیم.

برنامه های منحصر به فرد بدن سازی ما دریچه ای برای افزایش آگاهی از بدن ، قلب و ذهن خود فرد باز می کند. برنامه های ما به طور کلی به بدن نزدیک می شوند ، و نشان می دهند که چگونه دیدگاه ها و تجربیات منحصر به فرد ما در شکل فیزیکی ما ظاهر می شود. این اکتشاف باعث رشد و دگرگونی شخصی و گسترده می شود.

مکان ها

  • Culver City

    5817 Uplander Ave Culver City, CA 90230, , Culver City

    سوالات