Keystone logo
Goldfarb School of Nursing at Barnes - Jewish College

Goldfarb School of Nursing at Barnes - Jewish College

Goldfarb School of Nursing at Barnes - Jewish College

مقدمه

در دانشکده پرستاری گلدفرب در کالج یهودی بارنز ، دانشجویان ، اعضای هیئت علمی و کارکنان ما بخشی از محیطی هستند که در آموزش پرستاری برتری و ارزشمندی را ارزیابی می کنند.

ما پرستاران آینده را که علاقه مند به ایجاد تغییر در زندگی دیگران هستند ، آموزش می دهیم. و در هیچ کجا محیطی بهتر برای تبدیل این اشتیاق به وجود نیامده است ، جایی که ما از همکاری با چندین نفر از رهبران کشور در مراقبت های بهداشتی برخوردار هستیم ، دارای پیشرفته ترین منابع برای یادگیری هستیم ، و اعضای هیئت علمی و کارکنان خود را برای راهنمایی دانشجویان برای دستیابی به کاملترین پتانسیل خود اختصاص داده ایم.

مکان ها

مکان ها
  • Duncan Avenue,4483, 63110, St. Louis

سوالات