Keystone logo
Delaware State University College of Health and Behavioral Sciences (CHBS)

Delaware State University College of Health and Behavioral Sciences (CHBS)

Delaware State University College of Health and Behavioral Sciences (CHBS)

مقدمه

کالج بهداشت و علوم رفتاری (CHBS) یک رویکرد میان رشته ای برای مشارکت جامعه ، آموزش ، آموزش ، تحقیق و مراقبت های بهداشتی رفتاری را ارائه می دهد. با تکیه بر ماموریت دانشگاه ، CHBS ماموریت این است که دانش آموزان را به عنوان محققان و پزشکان متخصص آموزش دهد ، که توانایی کار با جمعیت های مختلف را دارند.

مکان ها

  • Dover

    North Dupont Highway,1200, 19901, Dover

    سوالات