Keystone logo
California Northstate University College of Medicine

California Northstate University College of Medicine

California Northstate University College of Medicine

مقدمه

California Northstate University College of Medicine (CNUCOM) در ژوئن 2015 و در ژوئن 2019 توسط کمیته رابط آموزش پزشکی اعتبار سنجی مقدماتی را به دست آورد.

کالج پزشکی یک برنامه دکترای پزشکی (MD) را ارائه می دهد. کالج پزشکی (COM) متعهد است که نیاز کشور به پزشک را تأکید کند و تأکید بر آموزش در مراقبت های اولیه با پاسخگویی اجتماعی دارد.

مکان ها

  • California

    9700 West Taron Dr., Elk Grove, 95757, California

    سوالات