Keystone logo
Buck Institute کارشناسی ارشد در خدمات بهداشتی پزشکی

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی in

کارشناسی ارشد در خدمات بهداشتی پزشکی

Buck Institute

Buck Institute

اطلاعات کلیدی


موقعیت پردیس

Novato, آمریکا

زبان های خارجی

زبان انگلیسی

قالب مطالعه

در محوطه دانشگاه

مدت زمان

درخواست اطلاعات

سرعت

درخواست اطلاعات

شهریه

درخواست اطلاعات

آخرین مهلت تقاضا

درخواست اطلاعات

زودترین تاریخ شروع

Sep 2023

بورسیه ها

فرصت های بورسیه تحصیلی را برای کمک به بودجه مطالعات خود کاوش کنید

مقدمه

درباره مدرسه

سوالات

دوره های مشابه

 • کارشناس ارشد داروسازی
  • NSW, استرالیا
  • Moore Park, استرالیا
  • + 2 بیشتر
 • دکترای داروسازی به زبان انگلیسی
  • Pécs, مجارستان
 • کارشناسی ارشد داروسازی (بین المللی)
  • NSW, استرالیا
  • Moore Park, استرالیا
  • + 2 بیشتر