Keystone logo
Brunel University London بهداشت عمومی جهانی و عدالت اجتماعی کارشناسی ارشد آنلاین

کارشناسی ارشد علوم و مهندسی in

بهداشت عمومی جهانی و عدالت اجتماعی کارشناسی ارشد آنلاین Brunel University London

Brunel University London

مقدمه

English Language Requirements

مهارت زبان انگلیسی خود را با آزمون انگلیسی Duolingo تایید کنید! DET یک آزمون آنلاین انگلیسی راحت، سریع و مقرون به صرفه است که توسط بیش از 4000 دانشگاه (مانند این دانشگاه) در سراسر جهان پذیرفته شده است.

درباره مدرسه

سوالات