Keystone logo
Astana Medical University

Astana Medical University

Astana Medical University

مقدمه

Astana Medical University یکی از رهبران آموزش پزشکی ، آموزش متخصصان رقابتی در زمینه مراقبت های بهداشتی تحت اصل "آموزش برای همه تا عمر ادامه دارد" ، فعالیت های خود را تحت استانداردهای کیفیت ملی و بین المللی برای منافع افراد انجام می دهد ، جامعه و دولت

چشم انداز JSC " Astana Medical University " - این دانشگاه در آینده است: دانشگاه علوم پزشکی ، تحقیقاتی ، خودمختار پزشکی ، مرکز علمی و بالینی جمهوری قزاقستان ، در فضای آموزشی و علمی جهان ادغام شده است.

مکان ها

 • Nur-Sultan

  Beibitshilik Street,49/A, 010000, Nur-Sultan

  • Nur-Sultan

   Nur-Sultan, قزاقستان

   سوالات