Keystone logo
American University of Antigua

American University of Antigua

American University of Antigua

مقدمه

کالج پزشکی American University of Antigua (AUA) یک دانشکده پزشکی بین‌المللی معتبر است که به ارائه آموزش پزشکی با بالاترین کیفیت، با تأکید بر افزایش نمایندگی اقلیت‌ها و تنوع نژادی در آموزش پزشکی و نیروی کار پزشک اختصاص دارد. AUA از یک رویکرد پذیرش کل نگر برای انتخاب دانشجویان با پتانسیل موفقیت در دانشکده پزشکی استفاده می کند و منابع مورد نیاز آنها را برای دستیابی به رزیدنتی بسیار رقابتی و حرکت به سمت مشاغل موفق در پزشکی در اختیار آنها قرار می دهد.

مکان ها

  • Saint John's

    Jabberwock Rd, , Saint John's

سوالات