Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
American National University

American National University

American National University

مقدمه

در سال 1886، گروهی از مربیان و تجار بینا نیاز به آموزش متمرکز و مبتنی بر شغل را در جنوب شرقی ایالات متحده دیدند. American National University به این ترتیب متولد شد تا نیاز به کسب و کار، بانکداری، حسابداری، اداری و دیگر متخصصان آموزش دیده را برآورده کند.

American National University فرصت هایی را برای افرادی فراهم می کند که در تلاش برای دستیابی به اهداف شغلی خود با ارائه مدارک تحصیلی و مدارک تحصیلی از طریق آموزش از راه دور و یادگیری ترکیبی هستند. American National University به تضمین اطمینان از دسترسی دانشجویان بزرگسال به برنامه های کیفیت در رشته های حرفه ای متمرکز شده است که مهارت های مورد نیاز برای رقابت در بازار در حال تغییر امروز را فراهم می کنند.

مکان ها

  • Salem

    1813 East Main Street, VA 24153, Salem

    سوالات