Keystone logo
All Saints University, Dominica

All Saints University, Dominica

All Saints University, Dominica

مقدمه

دانشگاه سعادت متعهد به ارائه آموزش و پرورش با کیفیت بالا است که منجر به دکتر پزشکی (MD) درجه در هزینه های بسیار مقرون به صرفه است. دانشگاه تلاش می کند فارغ التحصیلان گسترده و کاملا تحصیلکرده را بسازند که متوجه می شوند که حرفه پزشکی به سادگی تجارت برای آموختن نیست، بلکه آن را یک حس مسئولیت اجتماعی می داند. تمام دانشگاه های سینا به دنبال متقاضیانی هستند که توانایی های قوی و تمایل به موفقیت داشته و قادر به تمرکز بر جنبه های شرافتمندانه و انسانی حرفه پزشکی هستند. دانشگاه ما دانشجویان خود را تشویق می کند تا فعالانه در جامعه شرکت کنند و به نیازهای کسانی که خدمت می کنند پاسخ دهند. شروع کار در پزشکی بستگی به یک پایه محکم از اطلاعات و دانش در طول زمان خود را در مدرسه پزشکی به دست آورد. با تعداد کمی از افراد در جهان که عنوان MD را دارند، یک حرفه پزشکی در واقع یک گروه کوچک از افراد بسیار محترم و بسیار متخصص است.

مکان ها

  • Roseau

    Hillsborough St

سوالات