Keystone logo
Alhambra Medical University

Alhambra Medical University

Alhambra Medical University

مقدمه

برنامه درسی ما برای ارائه آموزشهای تعلیمی و بالینی عالی با تمرکز یکپارچه طراحی شده است. آموزش بالینی فقط به زبان انگلیسی تدریس می شود.

ماموریت Alhambra Medical University ارائه بالاترین کیفیت آموزش موجود در طب سوزنی و پزشکی شرقی در یک محیط یادگیری مترقی است.

منبعی کاملاً شایسته و در دسترس برای مراقبت های بهداشتی تکمیلی و جایگزین در اختیار جامعه قرار دهد.

مکان ها

  • Alhambra

    West Mission Road,2215, 91803, Alhambra

    سوالات