Keystone logo
را بیابید

مدرک دامپزشکی خود را بیابید

رشته دلخواه شما چیست؟
مکان تحصیلی مورد نظر شما کجاست؟

دامپزشکی شاخه ای از پزشکی است که به سلامت و تندرستی حیوانات می پردازد. دامنه علوم دامپزشکی همه گونه های جانوری اعم از اهلی و وحشی را در بر می گیرد. متخصصان با مدرک دامپزشکی با تشخیص، درمان و علل بیماری ها، صدمات و اختلالات حیوانات، و همچنین با مراقبت های پیشگیرانه، تجزیه و تحلیل روانشناختی و نورولوژی کار می کنند. علاوه بر این، علوم دامپزشکی به مسائل بهداشت عمومی مربوط به جلوگیری از انتشار بیماری های مختلف از حیوانات به انسان می پردازد.