Keystone logo

مطالعه مراقبت های بهداشتی که در Anguilla 2024

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  630
 • اشتراک ابزارها

  71
 • اشتراک اینترنتی

  73
 • حمل و نقل محلی

  0

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  9
 • بلیط سینما

  0
 • یک پیمانه آبجو محلی

  4