Keystone logo
گویان

بهترین دانشگاه ها برای مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در گویان 2024

تعداد مؤسسات: 2
  • Lusaka, زامبیا
  • Sharjah, امارات متحده عربی
  • + 3 بیشتر

  Texila American University بیش از یک دهه است که ذهن بزرگی را در زمینه پزشکی توسعه داده است. به نمایندگی از یک سنت نوآوری و تحقیق ، ما در حال شکستن زمینه های جدید ، پیش بردن مرزهای دانش و تأثیر بر زندگی دانشجویان خود هستیم. ما آرزو داریم که این سنت را برای آینده که کار و شناخت ما را در صحنه بین المللی تعریف می کند ، ادامه دهیم.

  • Georgetown, گویان

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...