Keystone logo
ویتنام

بهترین دانشگاه ها برای مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در ویتنام 2024

تعداد مؤسسات: 1
    • Hanoi, ویتنام

    Hanoi Medical University ، که در سال 1902 با نام: دانشگاه پزشکی دارویی هندوچین تأسیس شد ، اولین دانشگاه هندوچین بود. Hanoi Medical University به عنوان نهاد برتر آموزش در کشور در زمینه آموزش و تأمین منابع انسانی بسیار واجد شرایط برای بخش بهداشت در ویتنام شناخته شده است.