Keystone logo
قطر

بهترین دانشگاه ها برای مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در قطر 2024

تعداد مؤسسات: 2
    • Baaya, قطر

    "گل رز بیابانی" نامی است که به سازه های گل رز مانند خوشه های بلوری یافت می شود که در مناطق بیابانی قطر یافت می شود. طرح زیبا و پیچیده گل رز بیابانی گلبرگهایی تولید می کند که در تابش خوشه های بلوری صاف شده باز می شوند. این پدیده طبیعی پیچیده در قطر ، کشوری که هنر و طراحی آن را گرامی می دارند ، به یک نماد فرهنگی تبدیل شده است. مانند یک گل رز بیابانی ، هر دانشجو در دانشگاه کلگری قطر بی نظیر است. دانشجویان ما کانون اصلی همه کارها ما هستند و هسته اصلی مجموعه اهداف و اولویت های منحصر به فرد در هم آمیخته هستند که رشد ما را طی پنج سال آینده هدایت می کند.

    • Doha, قطر

    This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...