Keystone logo
عربستان سعودی

بهترین دانشگاه ها برای مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در عربستان سعودی 2024

تعداد مؤسسات: 1
    • Riyadh, عربستان سعودی

    Riyadh Elm University ، کالج های دندانپزشکی و داروسازی قبلی ریاض (RCsDP) یک موسسه آموزشی پس از متوسطه است که به صورت خصوصی پشتیبانی می شود و در ریاض در پادشاهی عربستان سعودی واقع شده است. این کالج رسماً در فوریه 2004 توسط وزارت تحصیلات عالی پادشاهی عربستان سعودی برای ارائه دوره های لیسانس حرفه ای در دندانپزشکی ، بهداشت دندان ، کمک به دندانپزشکی ، داروسازی و فناوری آزمایشگاه پزشکی تأیید شد.