Keystone logo
بحرین

مطالعه مراقبت های بهداشتی که در بحرین 2024

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  481
 • اشتراک ابزارها

  38
 • اشتراک اینترنتی

  39
 • حمل و نقل محلی

  33

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  6
 • بلیط سینما

  8
 • یک پیمانه آبجو محلی

  7