Keystone logo
آفریقای جنوبی

بهترین دانشگاه ها برای مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در آفریقای جنوبی 2024

تعداد مؤسسات: 1
    • Ga-Rankuwa, آفریقای جنوبی

    SMU زمانی تأسیس شد که وزیر آموزش عالی ، دکتر Blade Nzimande ، از نظر ماده 20 قانون آموزش عالی 1997 (قانون 101 1997) Sefako Makgatho Health Sciences University (SMU) را در روزنامه دولت SA منتشر کرد: 37658 از 16 مه 2014.