Keystone logo

فیلترها

  • گواهی
  • بهداشت و درمان
  • بهداشت روان
  • سوء مصرف مواد
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

1 گواهی برنامه ها که در سوء مصرف مواد 2024

    گواهی برنامه ها که در سوء مصرف مواد

    برنامه های گواهینامه واحد های آموزشی هستند که به دانشجویان کمک می نماید تحت آموزش های افراد با صلاحیت دانش و تجربه کسب نمایند. برخی دانشجویان در این برنامه ها ثبت نام می کنند تا مهارت لازم برای پیشرفت در شغل و حرفه خویش را بیابند.