Keystone logo

1 گواهی برنامه ها که در بهداشت و درمان داروسازی تحلیل دارویی 2024

فیلترها

فیلترها

  • گواهی
  • بهداشت و درمان
  • داروسازی
  • تحلیل دارویی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (1)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

گواهی برنامه ها که در بهداشت و درمان داروسازی تحلیل دارویی

برنامه گواهی خاص را به یک تجارت یا حرفه ای است و می تواند در یک زمان نسبتا کوتاه تکمیل شده است. این اغلب شامل تجربه عملی و یا بر روی کار آموزش.

یک گواهی در تجزیه و تحلیل دارویی چیست؟ این گواهینامه ناشی از یک برنامه مطالعه در اطراف محور شیمی دارو است. دانش آموزان به تجزیه و تحلیل اثربخشی، ایمنی و عوارض جانبی احتمالی داروها بر فیزیولوژی انسان یاد بگیرند. مهارت به دست آورد ممکن است شامل طیف سنجی جرمی، الکتروشیمی و شیمی bioanalytical.

مهارت و تجربه شما در یک برنامه تجزیه و تحلیل دارویی به دست آورید در حمایت از اهداف خود را ارزشمند ثابت خواهد کرد که برای کار در زیست فناوری و یا شرکت دارویی. به شما خواهد آموخت که چگونه برای ایجاد برنامه های عملی از مهارت های تحلیلی و روش های ارزیابی.

هزینه این نوع برنامه گواهی بسته به نوع مدرسه و محل متفاوت خواهد بود. هزینه های آموزش بین المللی در نوسان است در عوامل مختلف است.در هنگام انتخاب یک مدرسه برای این برنامه، در نظر نیاز و بودجه خود را به عنوان که در آن شما مهارت های خود را پس از اتمام برنامه استفاده کنید.

تحلیلگران سنجش دارویی هر دو کیفیت ترکیبات دارویی و چگونه آنها در مقادیر مختلف کار می کنند. بنابراین، پس از رسیدن به این گواهی، شما ممکن است قادر به کار برای یک شرکت دارویی، آزمایش داروهای برای اثر بخشی و تعامل فیزیولوژیکی یا ایجاد دوزهای توصیه می شود و سطوح امن از ترکیبات خاص. شما همچنین ممکن است استخدام در یک شرکت زیست فناوری یا یک تولید کننده دستگاه های پزشکی پیدا کنید. احتمال دیگر این کار با یک سازمان نظارتی که استانداردهای مورد خلوص مواد مخدر و یا برچسب زدن برقرار است.

بسیاری از موسسات آموزش عالی تهیه کردن به دانش آموزانی که نیاز به انعطاف پذیری از آموزش آنلاین، از جمله کسانی که در حال حاضر در زمینه داروسازی کار می کند. پیدا کردن چنین برنامه ای است که برای شما کار می نباید خسته کننده باشد.جستجو برای برنامه خود را در زیر و تماس مستقیم با دفتر پذیرش از مدرسه از انتخاب خود را با پر کردن فرم سرب است.