PhD in Nursing

Case Western Reserve University, Frances Payne Bolton School of Nursing

شرح برنامه

توضیحات رسمی را مطالعه کنید

PhD in Nursing

Case Western Reserve University, Frances Payne Bolton School of Nursing

با تا 8 اعتبارات با هم تداخل دارند دوره بین برنامه (بسته به عمده MSN)، مسیر خود را به دکتر می تواند کوتاه به عنوان هدف خود را از مدرک کارشناسی ارشد شما را ملاقات در تخصص از انتخاب شما.

دکترا پذیرش مورد نیاز

نرم افزار مورد نیاز عبارتند از:

  1. متقاضی باید یک پرستار ثبت شده (یا معادل آن بین المللی) و دارای مدرک کارشناسی در رشته پرستاری (یا معادل آن) و یا مدرک کارشناسی ارشد در پرستاری.
  2. سه توصیه توصیف صلاحیت پرستاری حرفه ای، موفقیت در برنامه دکترا، و پتانسیل برای ساخت یک سهم قابل توجهی را به پرستاری. دو تا از این توصیه ها باید از افراد دکترا آماده ترجیحا در پرستاری باشد.
  3. بیانیه دو یا سه صفحه ای از اهداف تحصیلی و حرفه ای و نحوه علاقه ی تحقیق متقاضی با تخصص تحقیق دانشکده سازگار است.
  4. پاسخ های نوشته شده به سوالات موجود در بسته نرم افزاری.
  5. مصاحبه با دو عضو هیات علمی این را می توان با تلفن انجام داد.

نمره رسمی TOEFL

تمام متقاضیان بین المللی باید نمره TOEFL یا نمره IELTS (سیستم آزمون زبان انگلیسی انگلیسی) را ارائه دهند. نمره TOEFL 577 یا بالاتر برای آزمون مبتنی بر مقاله مورد نیاز است. نمره 90 یا بالاتر برای آزمون مبتنی بر اینترنت مورد نیاز است.

این مدرسه این برنامه ها را ارائه می نماید:
  • انگلیسی
مدت زمان و قیمت
این دوره واقع در پردیس
Start Date
تاریخ شروع
مارس 2019
Duration
مدت زمان
تمام وقت
Locations
آمریکا - Cleveland, Ohio
تاریخ شروع : مارس 2019
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات
Dates
مارس 2019
آمریکا - Cleveland, Ohio
آخرین مهلت تقاضا درخواست اطلاعات
تاریخ پایان درخواست اطلاعات