گینه بیسائو

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  140
 • اشتراک ابزارها

  5
 • اشتراک اینترنتی

  0
 • حمل و نقل محلی

  0

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  2
 • بلیط سینما

  2
 • یک پیمانه آبجو محلی

  1

درباره گینه بیسائو

تحصیل در گینه بیسائو