گواهی رهبری بالینی

عمومی

جهت اطلاعات بیشتر درخصوص این برنامه به وب سایت دانشگاه مراجعه کنید

شرح برنامه

رهبری بالینی (CL) برنامه گواهی پست مدرک برای پرستاران ثبت شده است که قبلا دارای مدرک کارشناسی ارشد در یکی دیگر از تخصص های پرستاری هستند و می خواهند واجد شرایط دریافت گواهینامه صدور گواهینامه پرستاری بالینی باشند. گواهینامه CNL توسط کمیته صدور گواهینامه پرستاری (CNC) ارائه شده است، یک عضو انجمن کالج پرستاری آمریکا (AACN) و استاندارد شناخته شده برای دانش پرستاری بالینی است.

برای اعطای برنامه CL Certificate، دانش آموزان باید یک مدرک علمی در رشته پرستاری داشته باشند.

آخرین به روز رسانی مارس 2020

درباره این دانشگاه

A Saint Xavier University education is one that is grounded in the tradition of liberal arts. SXU offers graduate and post-graduate programs that are recognized and respected by employers and delivere ... اطلاعات بیشتر

A Saint Xavier University education is one that is grounded in the tradition of liberal arts. SXU offers graduate and post-graduate programs that are recognized and respected by employers and delivered by professional faculty who are experts in their fields. اطلاعات محدود