Keystone logo

13 مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان آسیب شناسی گفتار و زبان گفتار و زبان درمانی 2024

فیلترها

فیلترها

  • بهداشت و درمان
  • آسیب شناسی گفتار و زبان
  • گفتار و زبان درمانی
رشته های تحصیلی
  • بهداشت و درمان (13)
  • بازگشت به دسته اصلی
مکان ها
مکان های بیشتری پیدا کنید
نوع مدرک
مدت زمان
سرعت مطالعه
زبان
زبان
قالب مطالعه

مراقبت های بهداشتی برنامه ها که در بهداشت و درمان آسیب شناسی گفتار و زبان گفتار و زبان درمانی

مطالعه یک برنامه گفتار و زبان درمانی می تواند به دانش آموزان اجازه دهد تا درک درستی از تشخیص و درمان اختلالات زبانی به دست آورند. همچنین این فرصت برای تخصص در یک زمینه خاص، مانند کار با افراد در طیف اوتیسم وجود دارد.