کویت

تغییر ارز

هزینه اولیه زندگی ماهانه

 • اجاره در یک آپارتمان مشترک

  584
 • اشتراک ابزارها

  14
 • اشتراک اینترنتی

  30
 • حمل و نقل محلی

  42

نمونه هزینه سبک زندگی

 • ترکیب فست فود

  6
 • بلیط سینما

  11
 • یک پیمانه آبجو محلی

  3

درباره کویت

تحصیل در کویت